Cirkev Tlačiť
Mestská časť
Štvrtok, 26 November 2009 17:07

V mestskej časti aktívne pôsobia dve cirkevné spoločenstvá - rímskokatolícke a reformované.

 

Rímskokatolícka cirkev

Mestská časť spadá pod farnosť Košice - Barca. Sakrálnou dominantou je Kostol sv. Jána Krstiteľa.

 

Reformovaná kresťanská cirkev

Aj tu veriaci spadajú pod zbor Košice - Barca. V MČ im slúži zvonica. Kontakty: