MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE


 AKTUALITY

 • OZNAM
  zverejnené: 15.10.2021

 • OZNAM CINTORÍN
  zverejnené: 29.9.2021

 • OZNAM
  zverejnené: 29.9.2021
  Pošta Košice 17 Vám oznamuje,
  že od 1.10.2021 do 25.10.2021budú zamestnanci pošty v MČ vykonávať odpočet plynu.
 • NOVÁ WEB STRÁNKA
  zverejnené: 22.9.2021
  Milí Šebastovčania Vážení návštevníci.
  Vítajte na novej vylepšenej webovej stránke mestskej časti.
  Nájdete v nej niekoľko nových služieb a ponúk, ktoré môžete využiť.
  Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu informácií pre obyvateľov.
  Jednotlivé sekcie postupne naplňame a budeme vďační za Vaše názory a nápady na ich vylepšenie.
  Ďakujeme.
 • Kontajnery na biologický odpad
  zverejnené: 21.4.2021
  V MČ budú umiestňované kontajnery na biologický odpad. Termíny a stanovištia kontajnerov nájdete v prílohe.
 • OZNAM
  zverejnené: 23.3.2021
  V súvislosti so zmenou opatrení miestny úrad v zmysle uznesenia vlády SR č. 77 2021 Vám oznamujeme, že
  Miestny úrad naďalej funguje v špeciálnom režime.
  Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky,
  alebo prostriedkami elektronickej komunikácie si dohodnete na t. č.: 055/676 8007.
  AGENDU: podateľne, evidencie psov vydanie rybárskych lístky, evidenciu obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín iba na miestnom úrade (overovanie na požiadanie mimo úradu je pozastavené z dôvodu pandemickej situácie)
  vybavíte: pondelok – piatok: v čase od 8.00 hod. – do 12.00 hod.
  UPOZORŇUJEME !
  V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné pri vstupe do priestorov MÚ sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu nie starším ako 7 dní.
  V prípade, že ste prekonali ochorenie covid predložte lekárske potvrdenie, alebo sms správu nie staršie ako 90 dní.
  Bez predloženia dokladu Vás pracovník úradu nevybaví.
  Ďakujeme za pochopenie.
FOTOMAPA KOŠICE-ŠEBASTOVCE
KOSIT A.S.
MESTO KOŠICE
ÚZEMNÝ PLÁN