Úradná tabuľa
Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Košice - Šebastovce PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Nedeľa, 11 Júl 2021 20:07

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie

„Návrhu Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“.

Celé znenie oznámenia vrátane miesta, termínu a príloh je na tejto stránke mesta Košice:

https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-prerokovani-navrhu-uzemneho-planu-zony-kosice-sebastovce

 

 

 

 
Záverečný účet MČ k 31. 12. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 01 Marec 2021 00:00

Zverejňujeme Záverečný účet MČ k 31. 12. 2020

 
Verejná vyhláška - miestna komunikácia Nadmerné záhrady PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 11 December 2020 16:48

Zverejňujeme túto verejnú vyhlášku Mesta Košice:

 
Územný plán Obce Valaliky, zmeny a doplnok č. 5/2020 - oznámenie o strategickom dokumente PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Nedeľa, 29 November 2020 00:00

Zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a doplnok č. 5/2020 - Územný plán obce Valaliky" z 24. 11. 2020.

Toto oznámenie nám zaslal Okresný úrad Košice-okolie:

Samotné oznámenie nájdete na stránke:

Podrobné informácie sú na stránke obce Valaliky:

 
Oznámenie o zrušení fyzického stretnutia - prerokovania na Magistráte mesta Košice k Územnému plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Štvrtok, 05 November 2020 11:21

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice zvolalo prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ s odborným výkladom spracovateľa dňa: 05.11.2020 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice.

Informácia o tomto prerokovaní bola zverejnená 13. 10. 2020 na tejto stránke mesta Košice.

Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ.

Oznámenie o zrušení tohto stretnutia bolo zverejnené 3. 11. 2020 na tejto stránke mesta Košice.

Odborný výklad spracovateľa ÚPD bude dostupný v elektronickej podobe na www.kosice.sk v sekcii Mesto / územné plánovanie / aktuálne oznamy od dňa 05.11.2020, konkrétne odborný výklad spracovateľa vo forme VIDEA je tu:

https://www.youtube.com/watch?v=atEjDiEyQQI&ab_channel=jansekan.

Prípadné otázky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 13.11.2020. Odpovede na otázky v elektronickej podobe budeme publikovať v termíne do 19.11.2020 na www.kosice.sk v sekcii Mesto / územné plánovanie / aktuálne oznamy.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ na adresu: Magistrát mesta Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo mailom, teda LEN V PÍSOMNEJ ALEBO ELEKTRONICKEJ FORME.

Zároveň Vás informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.

 
Miestny úrad je od 2. 11. 2020 zatvorený PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 02 November 2020 12:54

Vážení obyvatelia, klienti,

oznamujeme Vám, že Miestny úrad Mestskej časti Košice – Šebastovce je od pondelka 2. 11. 2020 do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.

Prosíme všetkých občanov, aby využili bezkontaktnú formu vybavenia:

•    emailom – Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
•    telefonicky - 055/6768007

V prípade, že vybavenie Vašich záležitosti si nevyhnutne vyžaduje osobnú návštevu miestneho úradu, z dôvodu ochrany Vás žiadame o splnenie nasledujúcich pokynov:

•    Presný termín návštevy si dohodnite telefonicky so zamestnancom na uvedenom telefónnom čísle,
•    Zamestnanec úradu si s Vami dohodne ďalší postup pri vybavení Vašej  záležitosti.

Vstup do budovy miestneho úradu je možný výlučne za dodržania týchto hygienických opatrení:

•    Použitie ochranného rúška,
•    Predloženie negatívneho testu,
•    Dezinfekcia rúk,
•    Dodržanie odstupu 2 m.

Zároveň oznamujeme, že osvedčovanie podpisov fyzických osôb mimo priestorov miestneho úradu sa nebude vykonávať až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 28 Október 2020 12:30

Zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" z 21. 10. 2020. Toto oznámenie nájdete na stránke:

O tomto strategickom dokumente informovalo aj Mesto Košice, zároveň umožňuje do dokumentácie nahliadnuť, konkrétnosti sú na týchto stránkach:

 
Prerušenie distribúcie elektriny 9. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 23 Október 2020 00:00

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Šebastoviec, že

9. 11. 2020 od 8:00 do 14:30

bude prerušená distribúcia elektriny v úseku celá Bazalková ulica, ulica Rozmarínová od č. d. 25 po č. d. 42. Podrobnosti sú v tomto súbore.

 
Rozhodnutie ministra k podanému rozkladu PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Štvrtok, 15 Október 2020 14:36

Zverejňujeme toto rozhodnutie:

Rozhodnutie ministra k podanému rozkladu k stavbe "Rýchlostná cesta Šaca - Košické Oľšany, II. úsek"

 
Žiadosť o súčinnosť v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Štvrtok, 15 Október 2020 14:29

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto opätovne žiada našu MČ o informovanie chovateľov ošípaných na povinnosť registrovať chov ošípaných (hoci aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku. Týmto oznamom sa snažíme túto žiadosť splniť.

Podrobnosti o registrácii sú v tomto súbore:

AMO - žiadosť o súčinnosť z 12. 10. 2020

 
Vyhláška z 22. 9. 2020 - konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 30 September 2020 13:54

Zverejňujeme túto vyhlášku:

Vyhláška z 22. 9. 2020 - konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

 
« ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice