Mestská časť
Opatrenia v súvislosti s koronavírusom PDF Tlačiť E-mail
Mestská časť
Pondelok, 09 Marec 2020 15:48

V súvislosti so šírením koronavírusu zasadal 6. 3. 2020 na ministerstve vnútra Krízový štáb:

Opatrenia následne zaslal aj Okresný úrad v Košiciach, sú v tomto dokumente aj s prílohami:

Magistrát mesta Košice vydal 9. 3. 2020 tento Príkaz primátora mesta č. 1/2020:

 

 
Historické pamiatky PDF Tlačiť E-mail
Mestská časť
Štvrtok, 26 November 2009 18:56

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa

 

Poloha: 212 m n. m., v Košickej kotline. Kostol sa nachádza na ľavej strane Repíkovej ulice smerom z Košíc, približne v strede mestskej časti.

Patrocínium: Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (kat.)

Čítať celý článok...
 
Cirkev PDF Tlačiť E-mail
Mestská časť
Štvrtok, 26 November 2009 17:07

V mestskej časti aktívne pôsobia dve cirkevné spoločenstvá - rímskokatolícke a reformované.

 

Rímskokatolícka cirkev

Mestská časť spadá pod farnosť Košice - Barca. Sakrálnou dominantou je Kostol sv. Jána Krstiteľa.

 

Reformovaná kresťanská cirkev

Aj tu veriaci spadajú pod zbor Košice - Barca. V MČ im slúži zvonica. Kontakty:

 
Základné údaje o MČ PDF Tlačiť E-mail
Mestská časť
Sobota, 03 Október 2009 20:36

Charakteristika

Mestská časť Košice - Šebastovce sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc, v okrese Košice IV. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Čítať celý článok...
 
História Šebastoviec PDF Tlačiť E-mail
Mestská časť
Sobota, 03 Október 2009 19:27

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Čítať celý článok...
 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice