Kancelária prvého kontaktu PDF Tlačiť E-mail
Samospráva
Štvrtok, 15 Október 2009 21:16

Vybavuje:

Valéria Pahulyová

telefón: 055 / 67 68 007

Kancelária prvého kontaktu (KPK) je pracovisko Miestneho úradu v MČ Šebastovce, ktorého úlohou je odborne, rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občana a klientov. Medzi hlavné priority KPK patrí:

  • vytvorenie priameho kontaktu medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy,
  • vysvetľovanie podstaty činnosti samosprávnych orgánov,
  • poskytovanie základných údajov o činnosti miestneho úradu,
  • poskytovanie základných samosprávnych a legislatívnych dokumentov (VZN, termíny zasadnutia MZ a  Zbierka zákonov SR a pod.),
  • vysvetľovanie činnosti ostatných orgánov štátnej správy a samosprávy v meste, príp. usmerňovanie občanov k vybaveniu ich požiadaviek na týchto inštitúciách,
  • poskytovanie odborných rád a pomoc pri vypĺňaní tlačív tak, aby občania mohli vybaviť základné požiadavky už v KPK,
  • pokiaľ nie je možné vybaviť všetky náležitosti v KPK, občana usmerniť,
  • sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
  • transparentnou prácou miestneho úradu znižovať možné vzniknuté riziká.
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice