Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v kocke Tlačiť
SODB
Nedeľa, 17 Január 2021 06:52

Všetky informácie o sčítaní nájdete na adrese https://www.scitanie.sk/. Z tejto stránky vyberáme:

Informácie "v kocke" vo forme otázok a odpovedí:

Dokumenty európskej a národnej legislatívy:

Propagačné materiály: