VZN 1/2019 o čistote a verejnom poriadku Tlačiť
Úradná tabuľa
Štvrtok, 25 Apríl 2019 12:10

Zverejňujeme toto VZN o čistote a verejnom poriadku.