Prejednanie návrhu územného plánu 5. 11. 2019 Tlačiť
Úradná tabuľa
Utorok, 22 Október 2019 00:00

V utorok 5. 11. 2019 o 16.30 hodine sa v sále kultúrneho domu uskutoční verejné prejednanie rozpracovaného návrhu územného plánu.

Územný plán sa prejednáva  postupne podľa jednotlivých lokalít. Toto rokovanie sa týka lokalít  čísla 3, 4, 5 a 7  t. j. parcely Kríže, Sever a parciel v zastavanom území medzi ulicami Podbeľová a Bazalková. Prípadné otázky vám zodpovieme aj na miestnom úrade, kde môžete do grafického návrhu aj nahliadnuť v úradných hodinách.