Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby Tlačiť
Úradná tabuľa
Pondelok, 30 September 2019 13:37

Informujeme o verejnej vyhláške obce Valaliky:

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby - administratívna budova, na pozemku KN-C parc. č. 296/6, 296/7, súp. č. 156, katastrálne územie Šebastovce