Odvolanie proti rozhodnutiu: VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce - Valaliky - úprava VN vedenia" Tlačiť
Úradná tabuľa
Streda, 18 September 2019 05:36

V tomto ozname sme zverejnili verejnú vyhlášku - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktorú vydala obec Valaliky. Teraz k tomu rozhodnutiu zverejňujeme toto odvolanie: