Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce - Valaliky - úprava VN vedenia" Tlačiť
Úradná tabuľa
Piatok, 16 August 2019 15:25

Informujeme o verejnej vyhláške obce Valaliky:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce - Valaliky - úprava VN vedenia" SO 01 Zriadenie optického vedenia, na pozemkoch v katastrálnom území Košice-Šebastovce a Valaliky

mapa mapa2