Pozvánka - obnova katastrálneho operátu novým mapovaním Tlačiť
Úradná tabuľa
Nedeľa, 02 Jún 2019 04:01

Vážený občan, vlastník nehnuteľnosti,

katastrálny odbor Okresného úradu Košice ako príslušný správny orgán vykonáva obnovu katastrálneho operátu mapovaním v katastrálnom území Šebastovce obce Košice – Šebastovce. Pozývame Vás na verejné stretnutie ohľadom obnovy katastrálneho operátu

dňa 5. 6. 2019 o 17.00 hodine do sály kultúrneho domu v Šebastovciach,

kde Vám budú podrobnejšie podané informácie a zodpovedané prípadné otázky.

 

MÚ MČ Košice - Šebastovce

Podobnejšie informácie sú v tomto súbore.