Komunálne voľby 2010 - vyhlásenie kandidatúry Tlačiť
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 21 Október 2010 08:01

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 č. 120/2010 určilo, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať 7 (sedem) poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod číslo 1 

1. Anna ČIŽMÁROVÁ, 48 r., prevádzkový pracovník, Košice, Podbeľová 5, KDH

2. Monika KOŠŤANSKÁ, 46 r., zdravotná sestra, Košice, Prasličková 1, KDH

3. Anna MAKAJIOVÁ, 40 r., predavačka, Košice, Repíková 6, KDH

4. Róbert MAKAJI, 43 r., referent odbytu , Košice, Repíková 6, KDH

5. Ľubica MATYÁŠOVÁ, 46 r., vedúca ŠJ, Košice, Repíková 25, KDH

6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr., Ing. 43 r., riaditeľ inšpektorátu práce, Košice,  Rozmarínová 42, DKÚ-DS

7. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr., 43 r., riaditeľka školy, Košice, Bazalková 7, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS

8. Anastázia VAŠKOVÁ, 35 r., evidentka, Košice, Rozmarínová 39, KDH

9. Ľuboš VAŠKO, Ing., 34 r., vedúci PS, Košice, Rozmarínová 39, KDH 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu mestskej časti Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 Meno, priezvisko , titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

1. Monika Puzderová , 49 r., starostka, Rozmarínová 30, Košice – nezávislý kandidát

 

V Košiciach 15.10.2010

Marcela Baloghová
predseda volebnej komisie