Komunálne voľby 2010 - zverejnenie počtu obyvateľov Tlačiť
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Pondelok, 27 September 2010 10:59

ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov mestskej časti Košice - Šebastovce

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 je

668 obyvateľovOZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice -  Šebastovce podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 číslo 120 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať  7 ( sedem ) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť.


V Košiciach 23.9.2010

Monika Puzderová 
starostka MČ