Miestne zastupiteľstvo 2010 - 2014 Tlačiť
Miestne zastupiteľstvo
Utorok, 14 December 2010 23:16

Poslanci miestneho zastupiteľstva v rokoch 2010 - 2014

 • Róbert Makaji (zástupca starostu)
 • Anna Čižmárová
 • Monika Košťanská
 • Anna Makajiová
 • Ľubica Matyášová
 • JUDr. Ing. Miroslav Ondruš
 • RNDr. Mária Takáčová

Komisie miestneho zastupiteľstva:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia majetková a finančná
 • Komisia kultúry, mládeže a športu
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia