MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE


 AKTUALITY

 • Kontajnery na biologický odpad
  zverejnené: 21.4.2021
  V MČ budú umiestňované kontajnery na biologický odpad. Termíny a stanovištia kontajnerov nájdete v prílohe.
 • OZNAM
  zverejnené: 23.3.2021
  V súvislosti so zmenou opatrení miestny úrad v zmysle uznesenia vlády SR č. 77 2021 Vám oznamujeme, že
  Miestny úrad naďalej funguje v špeciálnom režime.
  Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky,
  alebo prostriedkami elektronickej komunikácie si dohodnete na t. č.: 055/676 8007.
  AGENDU: podateľne, evidencie psov vydanie rybárskych lístky, evidenciu obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín iba na miestnom úrade (overovanie na požiadanie mimo úradu je pozastavené z dôvodu pandemickej situácie)
  vybavíte: pondelok – piatok: v čase od 8.00 hod. – do 12.00 hod.
  UPOZORŇUJEME !
  V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné pri vstupe do priestorov MÚ sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu nie starším ako 7 dní.
  V prípade, že ste prekonali ochorenie covid predložte lekárske potvrdenie, alebo sms správu nie staršie ako 90 dní.
  Bez predloženia dokladu Vás pracovník úradu nevybaví.
  Ďakujeme za pochopenie.
 • CELOROČNE UPRATOVANIE VKK 2021
  zverejnené: 15.1.2021

 • Testovanie
  zverejnené: 1.11.2020
  Doba čakania na odbornom mieste v Šebastovciach je 0 hodín
 • Aplikácia Šebastovce spustená (testovacia prevádzka)
  zverejnené: 15.4.2016
  Na Google Play a Apple Store sa nachádza aktuálna verzia 2.8 aplikácie Šebastovce zdarma k stiahnutiu.
  Dôležité informácie okamžite priamo na Váš mobilný telefón.
FOTOMAPA KOŠICE-ŠEBASTOVCE
KOSIT A.S.
MESTO KOŠICE
ÚZEMNÝ PLÁN