Úradná tabuľa
Oznámenie o vstupe na pozemok 03 - 12/2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 21 Február 2020 00:00

SPP-Distribúcia, a. s. týmto oznamuje vlastníkom poľnohospodárskych objektov v katastrálnom území Šebastovce, že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky v potrebnom rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon činnosti prevádzkovateľa siete v priebehu obdobia marec - december 2020.

Podrobnosti sú v tomto súbore.

 

 
Prerušenie distribúcie elektriny 6. a 10. 3. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 18 Február 2020 00:00

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Šebastoviec, že

6. 3. 2020 od 8:00 do 17:30

a

10. 3. 2020 od 7:00 do 18:00

bude prerušená distribúcia elektriny v celej mestskej časti. Podrobnosti sú v tomto súbore.

 
Zverejňujeme výsledky hospodárenia za rok 2019 a rozpočet na roky 2020 - 2022 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 11 Február 2020 16:50

V tejto sekcii Rozpočet sú zverejnené výsledky hospodárenia za rok 2019 a rozpočet na roky 2020 - 2022.

 

 
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 10 Január 2020 20:52

Výzva je v tomto súbore.

 

 
Prejednanie návrhu územného plánu 5. 11. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 22 Október 2019 00:00

V utorok 5. 11. 2019 o 16.30 hodine sa v sále kultúrneho domu uskutoční verejné prejednanie rozpracovaného návrhu územného plánu.

Územný plán sa prejednáva  postupne podľa jednotlivých lokalít. Toto rokovanie sa týka lokalít  čísla 3, 4, 5 a 7  t. j. parcely Kríže, Sever a parciel v zastavanom území medzi ulicami Podbeľová a Bazalková. Prípadné otázky vám zodpovieme aj na miestnom úrade, kde môžete do grafického návrhu aj nahliadnuť v úradných hodinách.

 
Stavebné povolenie pre SPP - rekonštrukcia plynovodov Barca - Šebastovce PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 16 Október 2019 21:12

Zverejňujeme toto stavebné povolenie mesta Košice.

 
Deratizácia v jeseni 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Utorok, 08 Október 2019 00:00

Zverejňujeme list z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach.

 
Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Pondelok, 30 September 2019 13:37

Informujeme o verejnej vyhláške obce Valaliky:

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby - administratívna budova, na pozemku KN-C parc. č. 296/6, 296/7, súp. č. 156, katastrálne územie Šebastovce

 
Odvolanie proti rozhodnutiu: VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce - Valaliky - úprava VN vedenia" PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 18 September 2019 05:36

V tomto ozname sme zverejnili verejnú vyhlášku - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktorú vydala obec Valaliky. Teraz k tomu rozhodnutiu zverejňujeme toto odvolanie:

 
Prerušenie distribúcie elektriny 11. a 15. 10. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Streda, 18 September 2019 00:00

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Šebastoviec, že

11. 10. 2019 od 8:00 do 12:00

a

15. 10. 2019 od 7:40 do 18:00

bude prerušená distribúcia elektriny na úsekoch: celé ulice Levanduľová a Šalviová, ul. Repíková č. d. 40 a 53. Podrobnosti sú v tomto súbore.

 
Prejednanie návrhu územného plánu 19. 9. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Piatok, 13 September 2019 00:00

Dňa 19. 9. 2019 o 16.00 hodine sa v sále kultúrneho domu uskutoční druhé verejné prejednanie rozpracovaného návrhu územného plánu. Územný plán sa bude prejednávať postupne podľa jednotlivých lokalít. Toto druhé rokovanie sa týka lokality „Západ“ t. j. od Rozmarínovej ulice smerom ku železnici. V grafickom zobrazení lokality číslo 2.

Prípadné otázky vám zodpovieme e-mailom alebo osobne na miestnom úradu, kde môžete do grafického návrhu aj nahliadnuť v úradných hodinách.

Grafický návrh na prezretie

 
« ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice