Plán práce komisií
Plán práce komisií na rok 2015 PDF Tlačiť E-mail
Plán práce komisií
Pondelok, 06 Apríl 2015 04:29

Majetková a finančná komisia

Harmonogram zasadnutí: 8. 4. 2015, 1. 7. 2015, 21. 10. 2015

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Harmonogram zasadnutí: 8. 4. 2015

Komisia výstavby dopravy a ŽP

Harmonogram zasadnutí: 14. 4. 2015, 7. 7. 2015, 23. 10. 2015

Komisia kultúry, mládeže a športu

Pripravované podujatia:

Mesiac Akcia  Dátum akcie Dátum stretnutia komisie
1. štvrťrok      
Január Karneval  31. 1. 2015 -
Február 20. Valentínsky ples 14. 2. 2015 -
Marec Stolnotenisový turnaj 20. 3. 2015 13. 3. 2015
2. štvrťrok      
Apríl      
Máj Deň MČ + Deň matiek 9. 5. 2015 15. 4., 4. 5. 2015
Jún Deň detí 6. 6. 2015 1. 6. 2015
3. štvrťrok      
Júl Tvorivé dielne pre deti 7., 14., 21., 28. 7. 2015 1. 7. 2015
August Futbalový turnaj podľa počasia 1. 8. 2015
September Indiánske leto 31. 8. 2015 28. 8. 2015
4. štvrťrok      
Október Deň úcty k starším 4. 10. 2015 27. 9. 2015
November      
December Besiedka 26. 12. 2015 16. 12. 2015
  Silvester 31. 12. 2015 -
 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice