Voľby do orgánov samosprávy obce
Výsledky volieb 2014 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Utorok, 18 November 2014 07:49

Výsledky  volieb do orgánov samosprávy v MČ            

                          Košice- Šebastovce

  

Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce

                                                                                                                  počet platných hlasov

1. Monika   P U Z D E R O V Á         nezávislý kandidát                                    263

2. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.            SMER - SD                                                116

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce  

                                                                                                                       počet platných hlasov

1. Anna   ČIŽMÁROVÁ                                  nezávislý kandidát                      281

2. Monika  KOŠŤANSKÁ                               nezávislý kandidát                      264

3 .Martin KISZEL, Ing.                                        SIEŤ                                           235

4. Ľubica  MATYÁŠOVÁ                              nezávislý kandidát                       195

5. Miroslava   MAKAJIOVÁ                         nezávislý kandidát                       154                          

 Náhradníci , ktorí neboli zvolení za poslancov :

1. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.                           SMER - SD                               148

2. Regina PALKOVÁ                                          SMER - SD                               139

3. Valéria  ŠOLTÉSOVÁ                                      SMER - SD                              101

 Počet osôb zapísaných  do zoznamu voličov                                                   551

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky                                                        382                                        

Počet  platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ                          379

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ                       371

 

Zápisnica z volieb je k dispozícii na stiahnutie v tomto súbore.

 
Voľby - oznámenie o volebnej miestnosti PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Utorok, 11 November 2014 07:47

OZNÁMENIE O VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa nachádza na

Podbeľovej ulici č.1

Zasadačka MÚ – prízemie 

 
Voľby - zverejnenie kandidátov PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Utorok, 11 November 2014 07:32

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  - ZVEREJNENIE KANDIDÁTOV

 

Kandidáti na starostu v mestskej časti Košice – Šebastovce

vo volebnom obvode sa volí 1 kandidát

1. Monika Puzderová , 53 r., starostka, nezávislá kandidátka

2. Mária Takáčová, RNDr., 47 r., pedagóg, SMER – SD

 

Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva  v MČ  Košice – Šebastovce

 

vo volebnom obvode sa volí  5 poslancov

 

1. Anna Čižmárová, 52 r., prevádzkový pracovník, nezávislá kandidátka

2. Martin Kiszel, Ing., 33 r., zamestnanec bezpečnostnej kontroly, SIEŤ

3. Monika Košťanská, 50 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

4. Miroslava Makajiová, 21 r., študentka, nezávislá kandidátka

5. Ľubica Matyášová, 50 r., vedúca ŠJ, nezávislá kandidátka

6. Regina Palková, 63 r., sociálny pracovník, SMER – SD

7. Valéria Šoltésová, 53 r., podnikateľ, SMER – SD

8. Mária Takáčová, RNDr., 47 r., pedagóg, SMER - SD

 

Kandidáti pre voľby primátora mesta Košice

vo volebnom obvode sa volí 1 kandidát

 

1. Alena Bašistová, doc. PhDr. Mgr., PhD., 37 r., vysokoškolská pedagogička, Kuzmányho 21, Košice, SIEŤ, MOST – HÍD

2. Rudolf Bauer, RNDr., PhD., 56 r., starosta, Kremnická 10, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

3. Ján Dečo, Ing., 52 r., manažér, Na Rožku 8, Košice, nezávislý kandidát

4. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 63 r., vynálezca, Turgenevova 27, Košice, nezávislý kandidát

5. Ivan Goňko, MUDr., 55 r., lekár, Pri vagovni 18, Košice, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska

6. Jozef Holečko, Ing., MBA, 60 r., krízový manažér, Kostolianska cesta 163, Košice, nezávislý kandidát

7. Richard Raši, MUDr., MPH, PhD., 43 r., primátor, Abovská 27, Košice, SMER – sociálna demokracia

8. Boris Urbančík, Mgr., 42 r., manažér, Jelšová 18, Košice, Strana TIP

 

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebný obvod č. 5 (Barca, Šebastovce, Poľov)

vo volebnom obvode sa volí 1 kandidát

 

1. Ivo Čabra, Ing., MBA, 41 r., manažér, Močiarna 13, Košice, nezávislý kandidát

2. Ivan Goňko, MUDr., 55 r., lekár, Pri vagovni 18, Košice, JEDNOTA-ĽSS

3. Lucia Gurbáľová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, Poľovská 15, Košice, KDH, SDKÚ‑DS, NOVA, SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, DS

4. Mária Kappelová, RNDr., 51 r., koordinátorka pre vzdelávacie projekty a lektorka, Barčianska 1A, Košice, 7 STATOČNÝCH

5. Igor Sidor, Mgr., PhD., MBA, 50 r., súkromný podnikateľ, Abovská 85, Košice, nezávislý kandidát

6. Ondrej Vilner, PaedDr., 59 r., pedagóg, Fándlyho 28, Košice, MOST - HÍD

 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 - odovzdávanie kandidátnych listín PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Streda, 17 September 2014 09:22

Úradná doba zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre doručovanie kandidátnych listín je v pracovných dňoch takto:

  • Utorok:  8.00 – 15.00
  • Streda:   8.00 – 16.30
  • Štvrtok:  8.00 – 15.00
  • Piatok :  8.00 – 12.00

Kandidátne listiny pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a pre voľby starostu mestskej časti spolu s vyhlásením kandidáta je potrebné doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb t.j. do 21. septembra 2014. V prípade kandidatúry nezávislého poslanca je súčasťou kandidátnej listiny aj petícia občanov podporujúcich jeho kandidatúru (minimálne 100). Petíciu stačí podať v jednom vyhotovení. Vzory tlačív spolu s príslušnou legislatívou sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 - počet obyvateľov PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Štvrtok, 21 August 2014 13:05

Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy MČ

15. novembra 2014

Mestská časť Košice – Šebastovce v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje

počet obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce, ktorý  ku dňu 21. 08. 2014

je 683 obyvateľov.
                                                                               
Podľa § 16 ods. 9 v spojitosti s prílohou č. 1 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v MČ a pre voľby starostu MČ Košice – Šebastovce

100 podpisov.

V Košiciach dňa 21. 8. 2014

Monika  Puzderová
starostka MČ

 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Piatok, 01 August 2014 05:03

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce v súlade s ustanovením zákona 401/1990 Z. z. § 14 ods. 2 písm. a) a § 9 zákona SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 62 zo dňa 6. 3. 2014 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať

5 (päť) poslancov,

ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť na funkčné obdobie 2014 - 2018.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb o orgánov samosprávy obcí je tu na stiahnutie.

 

V Košiciach 28. 7. 2014

Monika Puzderová
starostka MČ

 
Voľba kontrolóra bude 25. 6. 2013 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Štvrtok, 06 Jún 2013 21:25

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice - Šebastovce, v súlade s § 18a ods. 4 zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
V Y H L A S U J E
voľbu miestneho kontrolóra MČ Košice - Šebastovce, ktorá sa bude konať dňa
25. 6. 2013.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

 
Výsledky komunálnych volieb 2010 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Pondelok, 13 December 2010 10:11

Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce

                                                                                            počet platných hlasov

1. Monika   P U Z D E R O V Á         nezávislý kandidát                     212

 

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce

                                                                                                             počet platných hlasov

1. Anna ČIŽMÁROVÁ                        KDH                                                      165

2. Monika KOŠŤANSKÁ                   KDH                                                      161

3. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.            SMER-SD, MOST-HÍD, ĽS-HZDS     133

4. Ľubica MATYÁŠOVÁ                     KDH                                                       119

5. Róbert MAKAJI                              KDH                                                       113

6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr.,Ing.   SDKÚ-DS                                              106

7. Anna  MAKAJIOVÁ                        KDH                                                        104

 

Náhradníci , ktorí neboli zvolený za poslancov :

1. Ľuboš VAŠKO, Ing.                      KDH                                                         93

2. Anastázia VAŠKOVÁ                    KDH                                                         55

 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 526

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky: 255

Počet  platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ: 212

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ: 242

 

 
Komunálne voľby 2010 - vyhlásenie kandidatúry PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obce
Štvrtok, 21 Október 2010 08:01

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 č. 120/2010 určilo, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať 7 (sedem) poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod číslo 1 

1. Anna ČIŽMÁROVÁ, 48 r., prevádzkový pracovník, Košice, Podbeľová 5, KDH

2. Monika KOŠŤANSKÁ, 46 r., zdravotná sestra, Košice, Prasličková 1, KDH

3. Anna MAKAJIOVÁ, 40 r., predavačka, Košice, Repíková 6, KDH

4. Róbert MAKAJI, 43 r., referent odbytu , Košice, Repíková 6, KDH

5. Ľubica MATYÁŠOVÁ, 46 r., vedúca ŠJ, Košice, Repíková 25, KDH

6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr., Ing. 43 r., riaditeľ inšpektorátu práce, Košice,  Rozmarínová 42, DKÚ-DS

7. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr., 43 r., riaditeľka školy, Košice, Bazalková 7, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS

8. Anastázia VAŠKOVÁ, 35 r., evidentka, Košice, Rozmarínová 39, KDH

9. Ľuboš VAŠKO, Ing., 34 r., vedúci PS, Košice, Rozmarínová 39, KDH 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu mestskej časti Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 Meno, priezvisko , titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

1. Monika Puzderová , 49 r., starostka, Rozmarínová 30, Košice – nezávislý kandidát

 

V Košiciach 15.10.2010

Marcela Baloghová
predseda volebnej komisie

 

 

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vyhľadávanie

 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice