Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Voľba kontrolóra bude 25. 6. 2013 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 06 Jún 2013 21:25

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice - Šebastovce, v súlade s § 18a ods. 4 zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
V Y H L A S U J E
voľbu miestneho kontrolóra MČ Košice - Šebastovce, ktorá sa bude konať dňa
25. 6. 2013.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

 
Výsledky komunálnych volieb 2010 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Pondelok, 13 December 2010 10:11

Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce

                                                                                            počet platných hlasov

1. Monika   P U Z D E R O V Á         nezávislý kandidát                     212

 

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce

                                                                                                             počet platných hlasov

1. Anna ČIŽMÁROVÁ                        KDH                                                      165

2. Monika KOŠŤANSKÁ                   KDH                                                      161

3. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.            SMER-SD, MOST-HÍD, ĽS-HZDS     133

4. Ľubica MATYÁŠOVÁ                     KDH                                                       119

5. Róbert MAKAJI                              KDH                                                       113

6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr.,Ing.   SDKÚ-DS                                              106

7. Anna  MAKAJIOVÁ                        KDH                                                        104

 

Náhradníci , ktorí neboli zvolený za poslancov :

1. Ľuboš VAŠKO, Ing.                      KDH                                                         93

2. Anastázia VAŠKOVÁ                    KDH                                                         55

 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 526

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky: 255

Počet  platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ: 212

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ: 242

 

 
Komunálne voľby 2010 - vyhlásenie kandidatúry PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 21 Október 2010 08:01

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 č. 120/2010 určilo, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať 7 (sedem) poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod číslo 1 

1. Anna ČIŽMÁROVÁ, 48 r., prevádzkový pracovník, Košice, Podbeľová 5, KDH

2. Monika KOŠŤANSKÁ, 46 r., zdravotná sestra, Košice, Prasličková 1, KDH

3. Anna MAKAJIOVÁ, 40 r., predavačka, Košice, Repíková 6, KDH

4. Róbert MAKAJI, 43 r., referent odbytu , Košice, Repíková 6, KDH

5. Ľubica MATYÁŠOVÁ, 46 r., vedúca ŠJ, Košice, Repíková 25, KDH

6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr., Ing. 43 r., riaditeľ inšpektorátu práce, Košice,  Rozmarínová 42, DKÚ-DS

7. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr., 43 r., riaditeľka školy, Košice, Bazalková 7, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS

8. Anastázia VAŠKOVÁ, 35 r., evidentka, Košice, Rozmarínová 39, KDH

9. Ľuboš VAŠKO, Ing., 34 r., vedúci PS, Košice, Rozmarínová 39, KDH 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu mestskej časti Košice - Šebastovce

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia MČ Košice - Šebastovce podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 Meno, priezvisko , titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

1. Monika Puzderová , 49 r., starostka, Rozmarínová 30, Košice – nezávislý kandidát

 

V Košiciach 15.10.2010

Marcela Baloghová
predseda volebnej komisie

 

 

 
Komunálne voľby 2010 - podávanie kandidátnych listin PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 30 September 2010 06:12

Odovzdávanie kandidátnych listín

Kandidátnu listinu treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, a to do 3. októbra 2010 (55 dní pred dňom komunálnych volieb).

Úradné hodiny na odovzdanie:

 Štvrtok:

8:30-16:00

 Piatok:

8:30-13:00

V sobotu 2. 10. 2010 bude možnosť podať kandidátne listiny v čase od 10:00 do 15:00 nepretržite, a v nedeľu 3. 10. 2010 v čase od 16:00 do 24:00. Pred odovzdaním kandidátnych listín počas pracovného týždňa odporúčame telefonicky kontaktovať zapisovateľa mestskej volebnej komisie. 

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Eva Čverhová
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.: 055/6768007, mobil: 0907 995 912

V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0907 995 912
alebo kontaktujte zapisovateľa mestskej volebnej komisie na vyššie uvedených telefónnych číslach formou emailu alebo osobne.

 

 
Komunálne voľby 2010 - zverejnenie počtu obyvateľov PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Pondelok, 27 September 2010 10:59

ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov mestskej časti Košice - Šebastovce

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 je

668 obyvateľovOZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice -  Šebastovce podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 číslo 120 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať  7 ( sedem ) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť.


V Košiciach 23.9.2010

Monika Puzderová 
starostka MČ

 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice