Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 14. 9. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 10 September 2015 07:29

 Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, september 2015

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 odsek 2, pís. a,  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

5.  rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

14.  septembra  2015 (pondelok) o 16,00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č.1, Košice

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 4. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 10 Apríl 2015 00:00

P O Z V Á N K A

Starosta  MČ, v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 odsek 2, pís. a,  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva

3.  rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15.  apríla  2015 / streda/ o 16,30 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č.1, Košice

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 3. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 26 Február 2015 00:00

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, február 2015

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 odsek 2, pís. a,  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

2.  rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

5. marca 2015 (štvrtok) o 16,00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č.1, Košice

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 1. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 28 Január 2015 20:21

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, január  2015

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 odsek 2, pís. a,  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

1.  rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

29. január  2015 / štvrtok/ o 16,00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č.1, Košice

Čítať celý článok...
 
Termíny zasadnutí MZ v roku 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 08 Január 2015 20:17

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2015:
 
 1. zasadnutie: 29. 1. 2015
 2. zasadnutie: 15. 4. 2015
 3. zasadnutie: 8. 7. 2015
 4. zasadnutie: 28. 10. 2015

 
Pozvánka na ustanovujúce rokovanie MZ 3. 12. 2014 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 26 November 2014 15:35

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, december  2014

P O Z V Á N K A

Čítať celý článok...
 
Termíny zasadnutí MZ v roku 2013 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 21 Máj 2013 09:38

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2013:

  • 12.03. 2013   (utorok)
  • 11.06. 2013   (utorok)
  • 10.09. 2013   (utorok)
  • 10.12. 2013   (utorok)
 
Termíny zasadnutí MZ v roku 2012 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 01 Marec 2012 00:00

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2012:

  • 7. 3. 2012 (streda)
  • 6. 6. 2012 (streda)
  • 5. 9. 2012 (streda)
  • 12. 12. 2012 (streda)
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 6. 2011 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 15 Jún 2011 09:14

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

 

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 a 15 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

2. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

 

15. júna 2011 / streda/ o 16,30 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č.1, Košice

 

Program
1. Otvorenie, zistenie stavu prítomných poslancov
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.

3. Informácia starostky o svojej činnosti od posledného rokovania MsZ

4. Záverečný účet za rok 2010, správa audítora a stanovisko kontrolórky k záverečnému

    účtu MČ 2010

5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu 2011 

6. Schválenie platu starostu MČ v súlade so zákonom číslo 154/2011 Z.Z.

7. Rôzne

8. Záver

Monika Puzderová 
starostka MČ 

 

 

 

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice