Pripravované zasadnutia MZ
Návrh: Úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020 č. 1 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 06 Apríl 2020 19:58

Z dôvodu zmien za obdobie 1. polroka 2020, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020, predkladáme úpravu rozpočtu za sledované obdobie:

Bežné príjmy:

312007​ Transfer MMK ​​​+ 40 000,00 €
  Bežné príjmy v rámci úpravy spolu: + 40 000,00 €

Bežné výdavky:

0451 635006

​Údržba a oprava komunikácií​
(Transfer MMK – údržba komunikácie, ciest, chodníkov)

+ 20 000,00 €
0111 635006​ Údržba a oprava budov
(Transfer MMK – oprava strechy KD, MÚ)
+ 20 000,00 €
    Bežné výdaje v rámci úpravy spolu: ​​+ 40 000,00 €
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 4. 3. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 25 Február 2020 00:00

Košice, február 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


8. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
4. 3. 2020 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 a k plneniu rozpočtu za roky 2019 – 2017
 6. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 a plnenie rozpočtu za roky 2019 - 2017
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 11. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 21 November 2019 00:00

Košice, november 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


7. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 11. 2019 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 3. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 8. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 22 August 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


6. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 8. 2019 (t. j. utorok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 2. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 19. 6. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 13 Jún 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


5. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
19. 6. 2019 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o zriadení vecného bremena – „Šebastovce doplnenie NN distribučného rozvodu“
 4. Zmluva - „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Šalviovej“
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018
 6. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 5. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 26 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


4. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
6. 5. 2019 (t. j. pondelok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 10. 4. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 08 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
10. 4. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2019
 4. Protest prokurátora proti VZN MČ Košice – Šebastovce o čistote a verejnom poriadku
 5. Návrh na VZN o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice - Šebastovce
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Rozpočet na rok 2019 - 1. úprava PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 13 Marec 2019 21:26

Zverejňujeme 1. úpravu rozpočtu na rok 2019.

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 2. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 27 Február 2019 00:00

Košice, február 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


2. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
28. 2. 2019 (t. j. štvrtok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu na roky 2019 – 2021 a k plneniu rozpočtu za roky 2018 -2016
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 a plnenie rozpočtu za roky 2018 – 2016
 8. Záverečný účet MČ Košice – Šebastovce za rok 2018
 9. Odkúpenie pozemku p. Františka Krajňáka, trvale bytom Humenská 5, Košice
 10. Správa komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 11. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 

Vyhľadávanie

 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice