Pozvánka pre seniorov PDF Tlačiť E-mail
Aktuality
Štvrtok, 10 Október 2013 11:01

Vážení spoluobčania

             Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôznymi nitkami; nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba, či bolesť, ale sú popretkávané i zlatými nitkami pohody, radosti, spojenej s návštevou detí, vnúčat, ale aj kamaráta, či suseda.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života.

Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň.

V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej.

Prišla jeseň a s ňou mesiac október a milá príležitosť, uctiť si jeseň života.

Dovoľte, pri tejto príležitosti pozvať všetkých Vás, našich dôchodcov , seniorov , 

 babky, prababky, dedkov a pradedkov na

Nedeľné popoludnie 13. októbra 2013   venované práve Vám

do sály kultúrneho domu v Šebastovciach

 o 15,00 hod

             Pre všetkých je pripravené malé občerstvenie , pozornosť , kultúrny program,

                         v ktorom sa Vám predstavia a o Vašu dobru náladu sa postarajú :

                                    Naše deti z materskej školy

                     a Mandolinový súbor „ RJABINUŠKA „

                                                                             Na stretnutie s Vami sa teší starostka MČ

                                                                                       a poslanci MZ

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice