Voľba kontrolóra bude 25. 6. 2013 PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 06 Jún 2013 21:25

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice - Šebastovce, v súlade s § 18a ods. 4 zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
V Y H L A S U J E
voľbu miestneho kontrolóra MČ Košice - Šebastovce, ktorá sa bude konať dňa
25. 6. 2013.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice