Komunálne voľby 2010 - zverejnenie počtu obyvateľov PDF Tlačiť E-mail
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Pondelok, 27 September 2010 10:59

ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov mestskej časti Košice - Šebastovce

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 je

668 obyvateľovOZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice -  Šebastovce podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.3.2010 číslo 120 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať  7 ( sedem ) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť.


V Košiciach 23.9.2010

Monika Puzderová 
starostka MČ

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice