Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 1. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Sobota, 26 Január 2019 00:00

MESTSKÁ  ČASŤ  KOŠICE – ŠEBASTOVCE,
PODBEĽOVÁ č 1,  040 17   K O Š I C E
Tel.: 055/6768007, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice, Január 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


1. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
30. 1. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľby členov komisií
  4. Zásady odmeňovania poslancov
  5. Schválenie úväzku hlavnej kontrolórky MČ
  6. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice