Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Nedeľa, 25 November 2018 00:00

MESTSKÁ  ČASŤ  KOŠICE – ŠEBASTOVCE,
PODBEĽOVÁ č 1,  040 17   K O Š I C E
Tel.: 055/6768007, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice, november 2018

POZVÁNKA

podľa § 12 ods. 1 a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

28. november 2018 (streda) o 16.30 hod.

Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program rokovania:

Slávnostná časť:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva mestskej časti a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu  MČ
5.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
6.    Vystúpenie novozvoleného starostu

Pracovná časť
7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu MČ
10.  Zriadenie komisií pri Miestnom úrade mestskej časti
11.  Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice