Oznam PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31 August 2017 08:38

V MČ budú umiestnené kontajnery na biologický  odpad mesiacoch september a október.

Biologický odpad si môžete pripraviť a využiť jeho odvoz.

UPOZORNENIE! Do kontajnerov je možné dávať iba biologický odpad                      ( konáre - posekané, tráva, lístie a iný odpad zo záhrad) nie v obaloch, nakoľko sa odpad  odváža do kompostárne. Ďakujeme, že rešpektujete toto upozornenie.

Termíny pristavenia kontajnerov: 16.9.2017, 30.9.2017 a 21.10.2017 ( vždy sobota).

Miesto pristavenia:  Rozmarínová pri bytovke.

Kontajnery budú na tom istom mieste z dôvodu, že pri KD nie je možné umiestniť kontajner, nakoľko sú svadby. Kontajnery budú podľa potreby vyvážané. Nesypte odpad vedľa kontajnera.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice