Cenník služieb PDF Tlačiť E-mail
Cintorín
Piatok, 10 Marec 2017 00:00

 

Hroby pre dospelých
Výška poplatku
Prepožičanie a obnova užívacieho práva hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu 10 rokov pre občana, ktorý má trvalý pobyt v MČ, alebo je rodákom a jeho príbuzní v prvom rade: rodičia, deti, manžel, manželka 40,00 €
Prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu 10 rokov pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v MČ, ale je príbuzným v druhom rade: brat, sestra, švagor, babka... 80,00 €
Detské hroby
 
Prepožičanie a obnova užívacieho práva hrobového miesta na zriadenie detského hrobu na dobu 10 rokov na vyhradenom mieste 25,00 €
Prepožičanie a obnova užívacieho práva hrobového miesta na zriadenie detského hrobu na dobu 10 rokov mimo vyhradeného miesta  40,00 €
Urnový háj
 
Prepožičanie a obnova užívacieho práva hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu 10 rokov pre občana, ktorý má trvalý pobyt v MČ, alebo je rodákom a jeho príbuzní v prvom rade: rodičia, deti, manžel, manželka 25,00 €
Prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu 10 rokov pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v MČ, ale je príbuzným v druhom rade: brat, sestra, švagor, babka... 60,00 €
Ďalšie služby a poplatky  
Jednorázový poplatok za uloženie urny do jestvujúceho hrobu 10,00 €
Poplatok za prenesené staré hrobové miesta (kríž) do symbolickej záhradky na 10 rokov 6,00 €
Poplatok za využitie chladiaceho boxu (za každý začatý deň) 5,00 €

Poplatok za vjazd motorového vozidla do cintorína pri oprave resp. iných udržiavacích prácach na hrobe.

Poplatok sa uhrádza na MÚ vopred, pred začatím prác. Zodpovedný za zaplatenie poplatku je nájomca hrobového miesta, na ktorom sa práce prevádzajú.

6,00 €
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice