Mestská časť Košice - Šebastovce
Oznam PDF Tlačiť E-mail

     Zmena úradných hodín

Z technických príčin sú úradné hodiny zmenené :

      19.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

      20.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

      21.04.2016    od  8.00 hod.  do  12.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie                 Monika Puzderová

                                                               starostka MČ 

 
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 číslo 1 PDF Tlačiť E-mail

Na tomto linku je zverejnený prvý návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016.

 
Celoročné upratovanie VKK v roku 2016 PDF Tlačiť E-mail

2016-01-24-vkk

25. 02. 2016 - 03. 03. 2016 Rozmarínová
24. 03. 2016 - 31. 03. 2016 Podbeľová
21. 04. 2016 - 28. 04. 2016 Bazalková
19. 05. 2016 - 26. 05. 2016 Rozmarínová
16. 06. 2016 - 23. 06. 2016 Podbeľová
14. 07. 2016 - 21. 07. 2016 Bazalková
11. 08. 2016 - 18. 08. 2016 Rozmarínová
08. 09. 2016 - 15. 09. 2016 Podbeľová
06. 10. 2016 - 13. 10. 2016 Bazalková
03. 11. 2016 - 10. 11. 2016 Rozmarínová

Vysvetlivky stanovíšť:

  • Rozmarínová: križovatka ulíc Rozmarínová a Repíková - smer na Levanduľovú ulicu
  • Podbeľová: pri budove MÚ
  • Bazalková: križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
 
Kalendár separovaného vrecového zberu na rok 2016 PDF Tlačiť E-mail

Kosit a. s., vydáva nový kalendár separovaného vrecového zberu na rok 2016. Na stiahnutie je na ich stránke:

http://kosit.sk/wp-content/uploads/2012/02/kalendar_zber_2016_kosice.pdf

 
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice PDF Tlačiť E-mail

Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Celý dokument je zverejnený na stránke MŽP SR na tejto adrese: http://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice