Mestská časť Košice - Šebastovce
Výsledky volieb 2014 PDF Tlačiť E-mail

Výsledky  volieb do orgánov samosprávy v MČ            

                          Košice- Šebastovce

  

Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce

                                                                                                                  počet platných hlasov

1. Monika   P U Z D E R O V Á         nezávislý kandidát                                    263

2. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.            SMER - SD                                                116

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce  

                                                                                                                       počet platných hlasov

1. Anna   ČIŽMÁROVÁ                                  nezávislý kandidát                      281

2. Monika  KOŠŤANSKÁ                               nezávislý kandidát                      264

3 .Martin KISZEL, Ing.                                        SIEŤ                                           235

4. Ľubica  MATYÁŠOVÁ                              nezávislý kandidát                       195

5. Miroslava   MAKAJIOVÁ                         nezávislý kandidát                       154                          

 Náhradníci , ktorí neboli zvolení za poslancov :

1. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.                           SMER - SD                               148

2. Regina PALKOVÁ                                          SMER - SD                               139

3. Valéria  ŠOLTÉSOVÁ                                      SMER - SD                              101

 Počet osôb zapísaných  do zoznamu voličov                                                   551

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky                                                        382                                        

Počet  platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ                          379

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ                       371

 

Zápisnica z volieb je k dispozícii na stiahnutie v tomto súbore.

 
Základné údaje o MČ PDF Tlačiť E-mail

Charakteristika

Mestská časť Košice - Šebastovce sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc, v okrese Košice IV. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Čítať celý článok...
 
História Šebastoviec PDF Tlačiť E-mail

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Čítať celý článok...